Upomínací procesy

Pro životní a neživotní pojištění

Součástí pojistné smlouvy je také datum splatnosti pro vaše pojištění. Úhrada pojistného proto musí být připsána na našem účtu nejpozději v tento den. Pokud se tak nestane, následuje něco, čemu říkáme Upomínací proces.