Upomínací proces pro životní pojištění

Vztahuje se na Životní pojištění, Úrazové pojištění a Pojištění nemoci

Datum splatnosti je součástí pojistné smlouvy. Úhrada pojistného proto musí být připsána na našem účtu nejpozději v tento den. Pokud se tak nestane, následuje něco, čemu říkáme Upomínací proces.

0. den

Datum splatnosti

Datum splatnosti naleznete ve vaší pojistné smlouvě nebo v aktuálním dokumentu, který jsme vám zaslali. Jedná se o poslední den včasné úhrady z vaší strany.

28. den

První upomínka

Po prvních 28 dnech, které uplynou od data splatnosti, vám zašleme první výzvu k uhrazení pojistného, tzv. předupomínku.

Jak vás můžeme kontaktovat
telefonicky
pomocí SMS
dopisem
42. den

Doporučená upomínka

Poslední možnost zaplatit. Součástí dopisu je také datum, do kdy nejpozději můžete zaplatit, aby vaše pojistná smlouva nebyla ukončena pro neplacení pojistného.

Jak vás můžeme kontaktovat
telefonicky
pomocí SMS
dopisem
V některých případech vás budeme také upomínat po telefonu. Nutným předpokladem je platný telefonický kontakt.
110. den

Ukončení pojistné smlouvy

Pojištění po tomto datu stornujeme. Od této chvíle vás již pojištění nekryje. Stále nám musíte doplatit dlužnou částku za pojištěné období (dlužné pojistné a poplatek za předčasné ukončení smlouvy). V případě dalšího prodlení v placení vám naúčtujeme dodatečný náklad 300 Kč související s vymáháním dlužného pojistného.

Jak vás můžeme kontaktovat
telefonicky
pomocí SMS
dopisem
135. den

Pokus o smír

+300 Kč

Jako jeden z posledních kroků vám zašleme Pokus o smír. To znamená, že se s vámi pokusíme spojit, abychom se domluvili. Máte poslední možnost uhradit dlužnou částku bez dodatečných právních následků. Dlužná částka se navýšila o 300 Kč, náklady související s vymáháním dlužného pojistného.

Jak vás můžeme kontaktovat
telefonicky
pomocí SMS
dopisem

Fáze vymáhání

Pokud neuspějeme, vymáhání dlužné částky po nás převezme externí firma. Ta vás již bude kontaktovat samostatně. Vaše dlužná částka se ještě dále navýší, neboť vymáhání přes externí firmu zvýší náklady na celý proces.

Sazebník nákladů na vymáhání pojistného
u produktů životního pojištění

s účinností od 1. 7. 2019

Název služby Sazba
Pokus o smír po zániku pojištění 300 Kč

Časté dotazy

Jak zaplatím pojištění?

Částku za pojištění uhraďte na účet, který je uvedený ve smlouvě, případně na účet, který jsme vám zaslali v aktuálním dokumentu k pojištění. Čísla jednotlivých účtu najdete také na stránce Kontakty. Jako variabilní symbol uvěďte číslo pojistky.

Co se stane, když jsem pojištění stornoval?

V případě, že jsme vám pojištění stornovali na základě vaší žádosti, zkontrolujte, že jste uhradil veškeré nedoplacené částky za toto pojištění. Veškeré informace jsme vám zaslali také ve storno dopise, v rámci kterého jsme vás informovali o ukončení pojištění.

Jak mohu zjistit a změnit své kontaktní údaje?

Pokud si nejste jistí, na jakém telefonním čísle, e-mailu nebo adrese vás můžeme i kvůli upomínkám kontaktovat, nebo chcete provést změnu svých kontaktních údajů, kontaktujte naše klientské centrum na čísle 957 105 105 nebo nám napište. Můžete se také zastavit osobně na naši pobočce.

Kde najdu nejbližší pobočku?

Pojištění můžete uhradit také osobně na nejbližší pobočce pojišťovny Kooperativa.