Komora zubních techniků ČR

Na základě Dohody o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy Komory zubních techniků ČR č. 4401900001 mohou členové KZT ČR uzavřít pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení (profesní pojištění) za zvýhodněných podmínek.

Dohoda byla uzavřena mezi Kooperativou a Komorou zubních techniků ČR s účinností od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou. Stanovuje zvýhodněné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy KZT ČR včetně Zvláštního ujednání k pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu pro členy KZT ČR, pro které platí i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P–100/14 a Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení za škodu P–510/14.

Nejčastější otázky ohledně koronavirové situace

Zubní technik (poskytovatel zdravotních služeb) je pozitivní na COVID-19. Bude pojišťovna Kooperativa plnit, když bude ležet v karanténě, a navíc s těžkými příznaky více než měsíc v nemocnici?

Ano, pojišťovna bude pojistnou událost plnit z rizika pojištění přerušení provozu. Je důležité, aby měl zubní technik (poskytovatel zdravotních služeb) uzavřeno pojištění LABORATOŘE a sjednáno pojištění přerušení provozu. Za každý den přerušení provozu laboratoře obdrží sjednanou částku, a to počínaje následujícím dnem po uplynutí sjednané časové spoluúčasti.

Zubní technik (poskytovatel zdravotních služeb) pracuje. Je pozitivní na COVID-19, ale žádné příznaky nemá. O nákaze se dozví později, ale mezitím stačí nakazit 2 návštěvníky laboratoře. Bude pojišťovna Kooperativa plnit újmu na zdraví těmto návštěvníkům?

Pojišťovna bude pojistnou událost plnit, pokud má klient sjednané připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí. Toto připojištění se sjednává u pojištění profesní odpovědnosti.

Video o naší spolupráci

 

Nechte se kontaktovat

Jednoduše si vyberte pouze formu kontaktu, která Vám vyhovuje.