Vážení klienti, aktuálně se potýkáme s technickými problémy na straně poskytovatele e-mailového řešení. Z tohoto důvodu budou Vaše e-mailové požadavky zpracovány se zpožděním. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Vážení klienti, od pondělí 23. 11. se na Vás těšíme na našich pobočkách v nové otevírací době. Před návštěvou pobočky si prosím ověřte na webu koop.cz případně telefonicky, zda je Vámi vybraná pobočka pro klienty dostupná a v jakém čase. Můžete nadále využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Unie fyzioterapeutů

Na základě  Rámcové dohody č. 4401600005 o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění  mezi Kooperativou a Unií fyzioterapeutů České republiky  mohou členové UNIFY ČR  uzavřít pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení (profesní pojištění) za zvýhodněných podmínek. 

Rámcová dohoda byla uzavřena mezi Kooperativou a Unií fyzioterapeutů České republiky  s účinností od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou. Stanoví zvýhodněné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy UNIFY ČR včetně Zvláštního ujednání k pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu pro členy UNIFY ČR, pro které platí i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P–100/14 a Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení za škodu P–510/14.

Výhody produktu

 • je poskytnuta sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 30 %,v případě půlročního pojistného období v konečné výši 32 %, v případě ročního pojistného období v konečné výši 35 %,
 • je kryto jakékoli neúmyslné pochybení, byť by šlo o závažnou odbornou chybu – jiné pojišťovny nemají
 • nemajetková újma (ublížením na zdraví nebo usmrcením poškozenému nebo osobám jemu blízkým (bolestné, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného), do plné výše základního limitu
 • nemajetková újma v jiných případech, než jsou uvedeny v předchozí odrážce, včetně nedbalostního úniku dat ze zdravotní dokumentace, až do výše 5 mil. Kč (v rámci základního limitu)​
 • retroaktivita až 3 roky zpětně (i při přechodu z jiné pojišťovny)
 • jeden odborný fyzioterapeut v ceně základního pojištění
 • každý další odborný fyzioterapeut nebo fyzioterapeut způsobilý k výkonu bez odborného dohledu za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek 160 Kč, za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek + obecná odpovědnost 180 Kč
 • každý fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek + obecná odpovědnost 60 Kč, za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek 40 Kč

Pojištěný může být

 • fyzická osoba, který je členem UNIFY ČR a poskytovatelem zdravotních služeb nebo
 • právnická osoba, jejímž společníkem je člen UNIFY ČR a kde je ustanoven odborný zástupce – člen UNIFY ČR

Jak si pojištění sjednat

Vyplněný dotazník společně s potřebnými přílohami pošlete poštou nebo e–mailem na:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Odbor klientského servisu
Koliště 1856/1
602 00 Brno
Telefon.: 957 134 095
E–mail: kancelar–vip@koop.cz

Přílohy:

 • poskytovatel zdravotních služeb – dodá kopii Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve Rozhodnutí o registraci NZZ)
 • poskytovatel zdravotních služeb (právnická osoba) – dodá i kopii výpisu z obchodního rejstříku

Udržovací pojištění

Udržovací pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb v době před ukončením činnosti pojištěného jako poskytovatele zdravotních služeb. Počátek udržovacího pojištění musí bezprostředně navazovat na zánik pojištění odpovědnosti.

Přihláška k udržovacímu pojištění musí být Kooperativě doručena nejpozději do 2 měsíců od zániku pojištění.

Udržovací pojištění nemůže být sjednáno v rozsahu širším, než v jakém bylo sjednáno pojištění před ukončením poskytování zdravotních služeb.

Kontakty

Garant spolupráce – Bc. Jan Soukup
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek řízení vnitřního obchodu
Pobřežní 665/21
168 00 Praha 8
tel.: 956 420 352
mobil: 603 488 402
e–mail: kancelar.vip@koop.cz, jsoukup1@koop.cz

Členům UNIFY ČR nabízíme také pojištění Ordinace

Pojištění Ordinace je speciálně vyvinuto pro provozovatele soukromých zdravotnických praxí.

Dokumenty k pojištění

Rámcová dohoda č.4401600005 o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění pro členy UNIFY ČR
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (P-100/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Hlášení pojistných událostí - unie fyzioterapeutů
Rámcová dohoda - UNIFY ČR zvláštní ujednání 160321
Dotaznik pro profesní pojištění_pojištění odpovědosti poskytovatele zdravotních služeb