Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Dokumenty k úrazovému, důchodovému, kapitálovému a dalším dříve nabízeným pojištěním

Zde najdete nejčastěji používané formuláře; další dokumenty jako pojistné podmínky aj. jsou zde.

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Žádost o změnu v pojistné smlouvě u investičního životního pojištění nebo pojištění s vedením účtu
Žádost o změnu u životního nebo důchodového pojištění (technické změny)
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP
Žádost o ukončení pojistné smlouvy
Žádost o výběr finančních prostředků

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte
Oznámení úmrtí
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení úrazu
Oznámení vážného onemocnění dítěte
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby
Oznámení invalidity
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob
Zpráva ošetřujícího lékaře

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Identifikace osob

Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)

Ostatní

Veřejný příslib – změny platné pro pojistné smlouvy pojištění osob uzavřené
do 23. 4. 2019 včetně
Veřejný příslib - změny v pojištění pro případ invalidity, v pojištění pro případ vážných onemocnění a v pojištění pro případ pobytu v nemocnici od 1.4.2015
Veřejný příslib - pojistné plnění z pojištění pro případ pobytu v nemocnici
a z pojištění pro případ vážných onemocnění od 1. 1. 2014