Dokumenty k úrazovému, důchodovému, kapitálovému a dalším dříve nabízeným pojištěním

Zde najdete nejčastěji používané formuláře; další dokumenty jako pojistné podmínky aj. jsou zde.

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Interaktivní PDF

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

PDF k vytištění

Žádost o změnu v pojistné smlouvě u investičního životního pojištění nebo pojištění s vedením účtu
Žádost o změnu u životního nebo důchodového pojištění (technické změny)
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP
Žádost o ukončení pojistné smlouvy
Žádost o výběr finančních prostředků

Formuláře k nahlášení pojistné události

Interaktivní PDF

Oznámení úmrtí
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení invalidity

PDF k vytištění

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte
Oznámení úmrtí
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení úrazu
Oznámení vážného onemocnění dítěte
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby
Oznámení invalidity
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob
Zpráva ošetřujícího lékaře

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Identifikace osob

Interaktivní PDF

Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)

PDF k vytištění

Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby

Ostatní

Veřejný příslib platný od 24. 4. 2019
Veřejný příslib platný od 1. 4. 2015
Veřejný příslib platný od 1. 1. 2014

oceňovací tabulky, []