Hlášení pojistné události - zákonné pojištění zaměstnavatele

Potvrzení o příjmu pro účely výplaty náhrady za ztrátu na výdělku
Prohlášení o neuplatňování škody na zdraví z pojištění provozu motorového vozidla
Vyúčtování nákladů na jízdné
Vyúčtování lékařských nákladů
Vyúčtování lékařských nákladů - náklady na léky
Posudek o ztížení společenského uplatnění (vpisovací)
Náhrada za ztráty na výdělku - ušlý výdělek (vpisovací PDF)
Vyúčtování nákladů za použití osobního motorového vozidla
Potvrzení o zdravotním stavu praktickým registrujícím lékařem
Potvrzení o zkrácené pracovní době
Čestné prohlášení o rodném příjmení
Čestné prohlášení za nezletilé dítě
Čestné prohlášení zletilého dítěte k výplatě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Záznam o úrazu - hlášení změn
Záznam o úrazu.doc
Čestné prohlášení o pobírání důchodu
Podklady pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku (vpisovací PDF)
Posudek o ohodnocení bolesti (vpisovací)
Přehled příjmů pro refundaci náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (vpisovací PDF)
Čestné prohlášení k výplatě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (vpisovací PDF)
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci (vystavuje lékař závodní preventivní péče) (vpisovací PDF)
Žádost o platbu na účet (vpisovací PDF)
Zplnomocnění odpovědné organizace k přímé výplatě poškozené(mu)
Hlášení pojistné události (vpisovací PDF, elektronický podpis)
Potvrzení lékaře o příčinné souvislosti PN s pracovním úrazem
Potvrzení lékaře o souvislosti pracovní neschopnosti se zjištěnou nemocí z povolání nebo pracovním úrazem
Potřebné náležitosti k zahájení výplaty náhrady za ztrátu na výdělku
Náležitosti potřebné k rentě
Vyhláška ministerstva financí 125/1993 Sb
Hlášení pojistné události (vpisovací PDF)
Převodník OKEČ vs. CZNACE