Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Asistenční služby pro cestovní pojištění

Pomůže vám, když se při cestování dostanete do problémů - zdravotních, dopravních i finančních.

Kdy asistenční služby využijete

To co je doma hračka, může být v zahraničí problém. Proto můžete kdykoli zavolat naši asistenční službu Global Assistance, kde vám poradíme, co dělat nebo problém rovnou vyřešíme. 

S čím vším vám pomůžeme

 • servis nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce
 • doprava do zdravotnického zařízení a pomoc při přijetí do zdravotnického zařízení
 • uhrazení finančních nákladů zdravotnickému zařízení
 • odborná kontrola průběhu léčení, konzultace s ošetřujícím lékařem a tlumočení klientových požadavků
 • převoz do České republiky jakmile to zdravotní stav dovolí
 • zprostředkování finanční pomoci v případě odcizení, zničení nebo ztráty zavazadel 
 • složení kauce v souvislosti s neúmyslným porušením zákonů hostitelské země
 • odborná pomoc při získání náhradních cestovních dokladů v případě jejich ztráty nebo odcizení
 • organizace a úhrada nákladů za přepravu tělesných ostatků do ČR
 • telefonické tlumočení při Vašem jednání s policií (dopravní nehoda, silniční kontrola atp.), nebo orgány veřejné správy, se zdravotnickými zařízeními, při jednání na celním úřadě případně v autoservisu v důsledku vzniku asistenčního zásahu (havárie, poruchy)

Nově poskytujeme i předcestovní asistence

 • Turistické informace - informace o nutnosti očkování, informace o aktuálních kursech měn, klimatické poměry a předpovědi počasí, informace o možnostech a cenách ubytování v zahraničí, zajištění rezervace ubytování, zjištění turistických tras, informace o místních kulturních památkách a zvláštnostech regionu, kontakty na lokální zprostředkovatele služeb, informace o restauracích a stravovacích zařízeních, kulturní informace, programy divadel, festivalů;
 • Cestovní informace  - čekací doby na hraničních přechodech, pravidla silničního provozu v zahraničí, výše pokut za dopravní přestupky, dopravní situace a sjízdnost cest, ceny benzínu a nafty, poplatky spojené s užitím dálnic, trajektů apod. (mýtné), informace o dopravních spojích, změny rezervace letenek;
 • Bezpečnost v cílové zemi - informace o stupni všeobecné bezpečnosti v cílové zemi, rady při cestování neobydlenými oblastmi, rizika spojená s místními válečnými konflikty;
 • Administrativně-právní informace - doklady nutné pro vstup do země, informace o zastupitelských úřadech a konzulátech, informace o odvolání odepření vstupu do země, finanční částka nutná pro vstup do země, vízové a zvací povinnosti, postupy při vyřizování žádosti o víza a jiných dokladů, kvóty na dovoz zboží bez úhrady cel, celní sazby nejčastěji vyváženého zboží.

Nově Vám poskytneme také asistenci při problémech v letecké dopravě

a to v těchto případech:

 • Váš let měl zpoždění o více než 3 hodiny
 • Váš let byl zrušen
 • byl Vám odepřen nástup na palubu
 • v důsledku zpoždění letu jste zmeškali navazující let
 • byla Vám snížena dopravní třída

V případě letecké nepravidelnosti Vám pomůžeme prostřednictvím našeho smluvního partnera Click2Claim zajistit Vaše nároky vůči letecké společnosti, a to v následujícím rozsahu:

 • bude Vám poskytnuta telefonická konzultace k základním možnostem řešení v souvislosti s leteckou nepravidelností, zejm. poskytnutí nezbytných informací o Vašich právech jako cestujícího v aktuální situaci, na daném letišti,
 • uplatnění Vašeho nároku vyplývajícího z příslušného nařízení EU v souvislosti s leteckou nepravidelností vůči leteckému přepravci; předpokladem je uzavření příkazní smlouvy mezi Vámi a poskytovatelem asistence.

Finanční kompenzace až 16 500 Kč Poskytovateli asistence náleží odměna ve výši 19 % z částky kompenzace, kterou pro Vás za leteckou nepravidelnost vymohl poskytovatel asistence po leteckém přepravci.

Nárok na poskytnutí služby můžete uplatnit na následujících tel. číslech:

Naše péče

V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici se spojte telefonicky s call-centrem asistenční služby na telefonním čísle + 420 266 799 779 nebo emailem na ga@1220.cz.

Asistenční služba HOLIDAY pro motoristy

Asistenční služba HOLIDAY je speciální pomoc pro motoristy při cestách do zahraničí. Nestane se vám tak, že zůstanete za volantem bez pomoci. Pomůžeme vám, pokud se ťuknete s jiným vozidlem, porouchá se vám auto nebo pokud se řidič zraní, či onemocní.

K čemu je asistenční služba HOLIDAY dobrá

Při problémech za volantem v zahraničí zavolejte +420 266 799 779 a my vám pomůžeme. 

 • servis nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce
 • příjezd a práce mechanika po dobu 60 min zdarma
 • ubytování v hotelu  pro řidiče i spolucestující (pokud je reálná šance opravy vozidla do 48h)
 • odtah vozidla do autoservisu ( do vzdálenosti 50km )
 • odtah vozidla  do místa bydliště či autoservisu v místě bydliště do vzdálenosti 3000 km (nepodaří–li se opravit vozidlo do 48h)
 • zapůjčení náhradního vozidla na 5 dní zdarma
 • přeprava z místa výskytu nepojízdného vozidla do autoservisu, nebo do místa ubytování, příp. na nádraží nebo letiště
 • zajištění náhradního řidiče na cestu zpět do místa bydliště

Kolik HOLIDAY stojí

 • 1 až 10 dnů za 400 Kč
 • 11 a více dnů za 650 Kč