Asistenční služby cestovního pojištění

Pomůže vám, když se při cestování dostanete do problémů - zdravotních, dopravních i finančních.

Pomůže vám, když se při cestování dostanete do problémů - zdravotních, dopravních i finančních.

Kdy asistenční služby využijete

To co je doma hračka, může být v zahraničí problém. Proto můžete kdykoli zavolat naši asistenční službu GLOBAL ASSISTANCE nebo Click2Claim, kde vám poradíme, co dělat nebo problém rovnou vyřešíme.

 

S čím vším vám pomůžeme

 • servis nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce
 • doprava do zdravotnického zařízení a pomoc při přijetí do zdravotnického zařízení
 • uhrazení finančních nákladů zdravotnickému zařízení
 • odborná kontrola průběhu léčení, konzultace s ošetřujícím lékařem a tlumočení klientových požadavků
 • převoz do České republiky jakmile to zdravotní stav dovolí
 • zprostředkování finanční pomoci v případě odcizení, zničení nebo ztráty zavazadel
 • složení kauce v souvislosti s neúmyslným porušením zákonů hostitelské země
 • odborná pomoc při získání náhradních cestovních dokladů v případě jejich ztráty nebo odcizení
 • organizace a úhrada nákladů za přepravu tělesných ostatků do ČR
 • telefonické tlumočení při Vašem jednání s policií (dopravní nehoda, silniční kontrola atp.), nebo orgány veřejné správy, se zdravotnickými zařízeními, při jednání na celním úřadě případně v autoservisu v důsledku vzniku asistenčního zásahu (havárie, poruchy)

Naše péče

V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici se spojte telefonicky s call-centrem asistenční služby na telefonním čísle + 420 266 799 779 nebo emailem na ga@1220.cz.

Předcestovní asistence

 • Turistické informace - informace o nutnosti očkování, informace o aktuálních kursech měn, klimatické poměry a předpovědi počasí, informace o možnostech a cenách ubytování v zahraničí, zajištění rezervace ubytování, zjištění turistických tras, informace o místních kulturních památkách a zvláštnostech regionu, kontakty na lokální zprostředkovatele služeb, informace o restauracích a stravovacích zařízeních, kulturní informace, programy divadel, festivalů
 • Cestovní informace - čekací doby na hraničních přechodech, pravidla silničního provozu v zahraničí, výše pokut za dopravní přestupky, dopravní situace a sjízdnost cest, ceny benzínu a nafty, poplatky spojené s užitím dálnic, trajektů apod. (mýtné), informace o dopravních spojích, změny rezervace letenek
 • Bezpečnost v cílové zemi - informace o stupni všeobecné bezpečnosti v cílové zemi, rady při cestování neobydlenými oblastmi, rizika spojená s místními válečnými konflikty
 • Administrativně-právní informace - doklady nutné pro vstup do země, informace o zastupitelských úřadech a konzulátech, informace o odvolání odepření vstupu do země, finanční částka nutná pro vstup do země, vízové a zvací povinnosti, postupy při vyřizování žádosti o víza a jiných dokladů, kvóty na dovoz zboží bez úhrady cel, celní sazby nejčastěji vyváženého zboží

Služba Covid Assistance

Služba, díky které můžete ihned zjistit informace o aktuálních opatřeních v destinaci, do které se chystáte nebo se z ní vracíte. 

 

Asistence při problémech v letecké dopravě

Služba, díky které vám ke každému pojištění zdarma zajistíme nepřetržitou pomoc v případě problémů s letem, včetně pomoci při uplatnění nároku na finanční kompenzaci.

 

Finanční kompenzace za zrušený let

Služba, díky které vám ke každému cestovnímu pojištění zajistíme odbornou pomoc v případě problémů s uplatněním oprávněného nároku na finanční refundaci po leteckém přepravci.

 

Asistenční služba HOLIDAY pro motoristy

Asistenční služba HOLIDAY je speciální pomoc pro motoristy při cestách do zahraničí. Nestane se vám tak, že zůstanete za volantem bez pomoci. Pomůžeme vám, pokud se ťuknete s jiným vozidlem, porouchá se vám auto nebo pokud se řidič zraní, či onemocní.