Rámcové dohody

O poskytování zvýhodněných podmínek pojištění pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli