Flexibilní životní pojištění FLEXI

Zhodnocení pojištění

Aktualizace 30.11.2018

  TUM Reálné zhodnocení p.a. Očekávané zhodnocení p.a.
za rok 20171) za rok 20181) za rok 20182)
Smlouvy sjednané od 1. 1. 2004 2 % 2,62 % 2,00 % 2,30 %
Smlouvy sjednané do 31. 12. 2003 3 % 3,10 % 3,00 % 3,00 %

1) Reálné zhodnocení vyjadřuje průměrné zhodnocení u daného produktu investovaných aktiv od počátku roku k datu aktualizace
2) Očekávané zhodnocení vyjadřuje odhad ročního průměrného zhodnocení u daného produktu, založený na dosavadním reálném zhodnocení investovaných aktiv