Flexibilní životní pojištění FLEXI

Zhodnocení pojištění

Aktualizace 1.6.2021

TÚM Očekávané zhodnocení p.a. Reálné zhodnocení p.a.
za rok 20212) za rok 20201) za rok 20191) za rok 20181) za rok 20171)
Smlouvy sjednané od 1. 1. 2004 2 % 2.00 % 2.00 % 2.94 % 2.62 % 2.65 %
Smlouvy sjednané do 31. 12. 2003 3 % 3.00 % 3.00 % 3.34 % 3.10 % 3.15 %

1) Reálné zhodnocení vyjadřuje průměrné zhodnocení u daného produktu investovaných aktiv od počátku roku k datu aktualizace
2) Očekávané zhodnocení vyjadřuje odhad ročního průměrného zhodnocení u daného produktu, založený na dosavadním reálném zhodnocení investovaných aktiv