PA47 - Partners Universe 10

Základní informace

ISIN CZ0008473527
Správce fondu Partners investiční společnost, a.s.
Charakteristika fondu Smíšený fond
Měna fondu CZK
Likvidita Denně

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Dosažení zhodnocení aktiv zejména prostřednictvím investování do jiných fondů kolektivního investování. Z hlediska druhů pořizovaných aktiv jde o spíše dynamický podílový fond, který nabývá středně riziková aktiva, která jsou současně poměrně rychle likvidní.
Investiční cíl: Poskytnout klientovi diverzifikované portfolio fondů, které plně pokryje jeho investiční potřeby. Strategie fondu je dynamická, a tedy obsahuje i takové rizikové investice jako jsou akcie, komodity či high-yield dluhopisy. Tyto tvoří zhruba 70 % portfolia

ROZLOŽENÍ MAJETKU

dluhopisové fondy 30 až 50 % portfolia.
podíl akciových fondů mezi 27 a 45 % portfolia.
ostatní typy investic 5 až 30 % portfolia.

Investiční riziko

Střední

Doporučený investiční horizont

5-10 let

Výkonnost

za poslední měsíc -0,1% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 1,15% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 4,04% (neanualizováno)
za poslední rok 9,54% p.a.
za poslední 2 roky 6,42% p.a.
za poslední 3 roky 4,98% p.a.
za posledních 5 let 4% p.a.
od založení (01. 06. 2012) 3,88% p.a.

Vývoj cen od 01. 06. 2012 do 21.09.2021