Conseq Horizont Invest 5

Základní informace

ISIN Aktivně řízená portfolia fondů
Správce fondu Conseq Investment Management, a.s.
Charakteristika fondu Externě řízená portfolia fondů
Měna fondu CZK
Nákladovost fondu (ONGOING CHARGES) 1.92 %

Investiční charakteristika

Produkt "životního cyklu", kde se investiční program automaticky přizpůsobuje složení portfolia právě tomu, ve které fázi životního cyklu se nachází - čím blíže cílovému datu, tím větší zastoupení konzervativních fondů a menší zastoupení akciových fondů. 
Cílem je, aby investované prostředky na finančních trzích dosahovaly dlouhodobě maximálních výnosů prostřednictvím akciových investic, zároveň však aby hodnota investice byla s přibližujícím se koncem programu více chráněna před případným propadem akciových trhů.

ROZLOŽENÍ MAJETKU

V prvních letech nízké, pak se podíl zvyšuje. Dluhopisy
V prvních letech vysoké, pak se podíl snižuje. Akcie
V prvních letech nízké, na konci se zvyšuje. Hotovost

Investiční riziko

V prvních letech vysoké, pak se snižuje.

Doporučený investiční horizont

3 a více

Výkonnost

za poslední měsíc 0,04% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 6,93% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců -4,74% (neanualizováno)
za poslední rok -2,12% p.a.
za poslední 2 roky 0,44% p.a.
za poslední 3 roky 0,06% p.a.
za posledních 5 let 0,4% p.a.
od založení (15. 01. 2011) 1,86% p.a.

Vývoj cen od 15. 01. 2011 do 10.07.2020