Conseq Horizont Invest 7

Základní informace

ISIN Aktivně řízená portfolia fondů
Správce fondu Conseq Investment Management, a.s.
Charakteristika fondu Externě řízená portfolia fondů
Měna fondu CZK
Nákladovost fondu (ONGOING CHARGES) 1.92 %

Investiční charakteristika

Produkt "životního cyklu", kde se investiční program automaticky přizpůsobuje složení portfolia právě tomu, ve které fázi životního cyklu se nachází - čím blíže cílovému datu, tím větší zastoupení konzervativních fondů a menší zastoupení akciových fondů. 
Cílem je, aby investované prostředky na finančních trzích dosahovaly dlouhodobě maximálních výnosů prostřednictvím akciových investic, zároveň však aby hodnota investice byla s přibližujícím se koncem programu více chráněna před případným propadem akciových trhů.

 

ROZLOŽENÍ MAJETKU

V prvních letech nízké, pak se podíl zvyšuje. Dluhopisy
V prvních letech vysoké, pak se podíl snižuje. Akcie
V prvních letech nízké, na konci se zvyšuje. Hotovost

Investiční riziko

V prvních letech vysoké, pak se snižuje.

Doporučený investiční horizont

3 a více

Výkonnost

za poslední měsíc -0,41% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -0,7% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 0,49% (neanualizováno)
za poslední rok 4,36% p.a.
za poslední 2 roky -0,36% p.a.
za poslední 3 roky 2,81% p.a.
za posledních 5 let 1,95% p.a.
od založení (27. 11. 2009) 3,98% p.a.

Vývoj cen od 27. 11. 2009 do 19.10.2019