Conseq Horizont Invest 9

Základní informace

ISIN Aktivně řízená portfolia fondů
Správce fondu Conseq Investment Management, a.s.
Charakteristika fondu Externě řízená portfolia fondů
Měna fondu CZK
Nákladovost fondu (ONGOING CHARGES) 1.92 %

Investiční charakteristika

Produkt "životního cyklu", kde se investiční program automaticky přizpůsobuje složení portfolia právě tomu, ve které fázi životního cyklu se nachází - čím blíže cílovému datu, tím větší zastoupení kozervativních fondů a menší zastoupení akciových fondů. 
Cílem je, aby investované prostředky na finančních trzích dosahovaly dlouhodobě maximálních výnosů prostřednictvím akciových investic, zároveň však aby hodnota investice byla s přibližujícím se koncem programu více chráněna před případným propadem akciových trhů.

ROZLOŽENÍ MAJETKU

V prvních letech nízké, pak se podíl zvyšuje. Dluhopisy
V prvních letech vysoké, pak se podíl snižuje. Akcie
V prvních letech nízké, na konci se zvyšuje. Hotovost

Investiční riziko

V prvních letech vysoké, pak se snižuje.

Doporučený investiční horizont

Výkonnost

za poslední měsíc 0,37% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 2,47% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 3,83% (neanualizováno)
za poslední rok 10,92% p.a.
za poslední 2 roky 0,65% p.a.
za poslední 3 roky 3,71% p.a.
za posledních 5 let 2,7% p.a.
od založení (16. 07. 2008) 3,13% p.a.

Vývoj cen od 16. 07. 2008 do 14.12.2019