Conseq Horizont Invest 11

Základní informace

ISIN Aktivně řízená portfolia fondů
Správce fondu Conseq Investment Management, a.s.
Charakteristika fondu Externě řízená portfolia fondů
Měna fondu CZK
Nákladovost fondu (ONGOING CHARGES) 1.92 %

Investiční charakteristika

Produkt "životního cyklu", kde se investiční program automaticky přizpůsobuje složení portfolia právě tomu, ve které fázi životního cyklu se nachází - čím blíže cílovému datu, tím větší zastoupení kozervativních fondů a menší zastoupení akciových fondů. 
Cílem je, aby investované prostředky na finančních trzích dosahovaly dlouhodobě maximálních výnosů prostřednictvím akciových investic, zároveň však aby hodnota investice byla s přibližujícím se koncem programu více chráněna před případným propadem akciových trhů.

 

ROZLOŽENÍ MAJETKU

V prvních letech nízké, pak se podíl zvyšuje. Dluhopisy
V prvních letech vysoké, pak se podíl snižuje. Akcie
V prvních letech nízké, na konci se zvyšuje. Hotovost

Investiční riziko

V prvních letech vysoké, pak se snižuje.

Doporučený investiční horizont

3 a více

Výkonnost

za poslední měsíc -0,35% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 15,43% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců -12,64% (neanualizováno)
za poslední rok -8,69% p.a.
za poslední 2 roky -3,32% p.a.
za poslední 3 roky -1,84% p.a.
za posledních 5 let 0,53% p.a.
od založení (31. 12. 2003) 1,48% p.a.

Vývoj cen od 31. 12. 2003 do 11.07.2020