Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Životní pojištění NA PŘÁNÍ

Výhodné životní pojištění na úrazy i nemoci

K čemu je dobré životní pojištění NA PŘÁNÍ

Pojištění NA PŘÁNÍ vás pojistí pro případy smrti, úrazu, nemoci i dalších rizik. Správně nastavené pojištění vás ochrání před nedostatkem peněz v případě, že by vám po úrazu nebo nemoci klesl příjem nebo jste příjem neměli vůbec. I v takových situacích můžete udržet svůj stávající životní standard a zajistit své nejbližší.

Jak funguje životní pojištění NA PŘÁNÍ

Jednotlivá pojištění si poskládáte přesně podle vašich potřeb. Nejdůležitější je zpravidla pojištění smrti, invalidity, vážných úrazů a nemocí. Váš životní styl a standard určí, jak si své životní pojištění NA PŘÁNÍ konkrétně nastavíte. Neštěstí se bohudík nestávají často. K převrácení života vzhůru nohama ale stačí jen jedno. Rádi vám pomůžeme se rozhodnout, co je právě pro vás v pojištění důležité. 

Kratší neschopenku nebo i pobyt v nemocnici většinou všichni ustojíme. Daleko důležitější je mít dobře pojištěny vážnější situace, které mohou mít dlouhodobé následky. Dlouhá nebo opakovaná pracovní neschopnost, invalidita z důvodu vážného onemocnění, trvalé následky úrazu – to jsou věci, na které bychom v životním pojištění měli myslet především. Až poté je čas na pojištění drobnějších rizik.

Životní pojištění NA PŘÁNÍ vám pomůžeme nastavit tak, aby vás dostatečně chránilo a přitom bylo cenově dostupné.  

Výhody životního pojištění NA PŘÁNÍ

  • je jednoduché a srozumitelné
  • je cenově dostupné pro každého (nepožadujeme žádné minimální pojistné)
  • má pojistné podmínky psané pro lidi
  • zvýhodňuje pojištění nejzávažnějších rizik
  • zadarmo vám uhradí náklady na zotavení
  • odmění vás za věrnost (každých 5 let zvýšíme případné pojistné plnění o 5 %)
  • myslí i na splácení úvěru

Navíc můžete tvořit finanční rezervu

Vedle pojištění životních rizik můžete využít pojištění NA PŘÁNÍ i k odložení části svých volných peněz. Investujte pravidelně každý měsíc nebo vkládejte libovolnou částku nepravidelně, kdy se vám to hodí. 

V rámci životního pojištění NA PŘÁNÍ  ve variantě s investiční složkou můžete využít některé investiční fondy z naší aktuální nabídky.

Dokumenty k pojištění

Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění
NA PŘÁNÍ – riziková varianta, Informace o zpracování osobních údajů
Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění
NA PŘÁNÍ – varianta s investiční složkou, Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění NA PŘÁNÍ, Informace o zpracování osobních údajů
Pojistné podmínky pro pojištění NA PŘÁNÍ – riziková varianta
Pojistné podmínky pro pojištění NA PŘÁNÍ – varianta s investiční složkou
Přehled poplatků a parametrů pojištění NA PŘÁNÍ – riziková varianta
Přehled poplatků a parametrů pojištění NA PŘÁNÍ – varianta s investiční složkou
Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019