Kateřina Valášková

Junior Business Analyst VIG-RE, 2014/2015

"Po skončení Trainee programu jsem dostala práci."

Kateřina Valášková portrétMůj Trainee program byl přesně takový, jaký si myslím, že by měl Trainee program být. Nejprve jsem byla vedena k tomu, abych se naučila základy zajištění a abych měla představu o tom, jak zajišťovna funguje. Má náplň práce se postupně rozvíjela od jednodušších úkonů po ty složitější.

Prostřednictvím stáží a školení jsem se blíže seznamovala s jednotlivými odděleními VIG RE zajišťovny a Kooperativy pojišťovny. Trainee programem mě vedl můj mentor Jakub Věříš, Business Analyst, a na průběh celého programu dohlížel Dušan Bogdanović, Member of the Board.

Práce ve VIG Re mě baví od prvního dne, proto jsem ráda, že mi po skončení Trainee programu byla nabídnuta pozice Junior Business Analyst. Přijetí do Trainee programu ve VIG Re je mým největším úspěchem a z mého pohledu nejlepším možným startem do pracovního života. Na závěr bych chtěla poděkovat mému mentorovi nejen za energii, kterou mi věnoval, ale i za jeho znalosti, zkušenosti a cenné rady.