Výběrové řízení

Průběh a délka výběrového řízení se liší podle typu obsazované pozice.

Jak výběrové řízení probíhá

  1. Do výběrového řízení se přihlásíte zasláním strukturovaného životopisu přes odpovědní formulář.
  2. Když váš profesní profil bude odpovídat potřebám hledané pozice, kontaktujeme vás s pozvánkou na první kolo výběrového řízení, které má nejčastěji formu osobního pohovoru. Kromě personalisty se v některých případech setkáte i s potenciálním přímým nadřízeným.
  3. Nejvhodnější uchazeče pozveme do druhého kola, které může mít formu skupinového výběrového řízení, tzv. assessment centre. Využíváme ho na některé typy pozic. Jindy vás můžeme vyzvat k vyplnění odborných testů, dotazníků zaměřených na profesně–osobnostní profil nebo k vypracování případové studie.
  4. U manažerských a některých specializovaných pozic se ve finálním kole setkáte i s nadřízeným budoucího nadřízeného.
  5. Když uspějete, obdržíte pracovní nabídku.